Millisekund

Katja Petterssons nya ljusverk vid Odenplan.

Stockholm konst deltar i Nobel Week Lights genom en tillfällig konstnärlig gestaltning på Odenplan. Konstnären Katja Pettersson skapar ett ljusverk som med sin explosiva visuella kraft lockar till eftertanke i Alfred Nobels anda.

Foto: Naina Helén Jåma

Fler nyheter

Millisekund

Millisekund
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer