Katja Petterssons nya ljusverk för Nobel Week Lights i Stockholm

Stockholm konst deltar i Nobel Week Lights genom en tillfällig konstnärlig gestaltning på Odenplan. Konstnären Katja Pettersson skapar ett ljusverk som med sin explosiva visuella kraft lockar till eftertanke i Alfred Nobels anda.

 

Nobelpriset uppmärksammar och belönar framsteg inom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Som Alfred Nobel skriver i sitt testamente är priset ämnat ”att komma mänskligheten till den största nytta”. 2020 årets Nobelpristagare firas bland annat under Nobel Week Lights som under en vecka i december pågår på olika platser i Stockholm.

Stockholm konst deltar genom att bjuda in Katja Pettersson som skapar en temporär gestaltning Millisekund på Odenplan. Valet av platsen är förankrad i dess historia. Under Alfreds Nobels tid låg Odenplan i utkanten av Stockholm. Här fanns en stor botanisk trädgård, anlagd av bröderna Bergius i mitten av 1700-talet. Efter brödernas död donerades egendomen till Kungl. Vetenskapsakademien. Bergianska stiftelsen bildades. Delar av den uppodlade ytan flyttades 1885 till Frescati. I Bergianska trädgården – ett museum för levande växter – möts vetenskaplig teori, praktik och skönhet.

Katja Petterssons verk projiceras på en stor duk på trappavsatsen vid huvudentrén till Gustaf Vasa kyrka. Filmen visar kraftfulla explosioner i slowmotion. Tryckvågen förflyttar materia och formar slumpartade molnvirvlar, som dyker upp, förvandlas och försvinner. Färgkaskaderna påminner om den rika växtlighet som en gång blomstrade på den här platsen. Projektionen skapar samtidigt illusionen att de spektakulära ljusfenomenen uppstår mitt framför oss. Vackra, gåtfulla, skrämmande och lockande på samma gång.

I sitt bildspråk anknyter verket till Alfred Nobels uppfinning – dynamit. Nobel själv brottades, som bekant, med frågor på vilket sätt den sprängande kraften skulle användas. Katja Petterssons gestaltning är en inbjudan till eftertanke och en påminnelse om att gott och ont, framsteg och bakslag ofta är sammanflätade med varandra och om att med forskning följer ansvar.

Katja Pettersson (f. 1972) tog masterexamen i industridesign på Konstfack 2004. Hon arbetar med rättvis design och var en av grundarna till designgruppen Front och företaget 50/50. 2017 uppmärksammades hon för sin turnerande utställning Welcome Back – en postapokalyptisk vision av tiden efter en klimatkatastrof och en svanesång över vår planets skörhet. Bland Petterssons främsta offentliga gestaltningar räknas utformningen av gården på det nyrenoverade Stadsmuseet i Stockholm som invigdes 2018.


Plats: Odenplan, Stockholm
Visas: 5–13 december 2020
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer