Kom in på en kopp!

Kom in på en kopp är den inbjudande titeln på Kristina Müntzings konstnärliga gestaltning för bostadskvarteret Giggen i Tallkrogen. Verket, som kan upplevas såväl i dagsljus som i nattmörker, skänker platsen estetisk identitet. 

Först ser det ut som en abstrakt dekor. Rektanglar och kvadrater flätas om varandra i ett komplext mönster. Närmare den robusta betongmur (3,1 m hög och 21,5 m lång) som binder samman olika gårdsplan börjar dock blicken urskilja former i reliefen. Mönstret består av planritningar på de 75 lägenheter som finns i de nya bostadshusen i kvarteret. Små LED-lampor, infällda i betongenen, tänds vid skymningen och låter verket leva även på natten. 

På uppdrag av Familjebostäder har Kristina Müntzing skapat en gestaltning i tålig, grafisk betong. Det nya kvarteret, ett så kallat infill-projekt, möjliggjordes när den kulturhistoriskt värdefulla Panncentralen, ritad av arkitektkontoret Ancker-Gate-Lindegren på 1950-talet, behövde rivas ner av miljöskäl. Kristina Müntzings konstverk refererar lekfullt till den tid som också var en guldålder för skandinavisk formgivning med funktionella, eleganta vardagsprodukter och spenslig strömlinjeform. Det handlade om ett optimalt samspel mellan material och konstruktion: ett minimum av materialförbrukning och ett maximum av nytta och harmoni. Inom arkitekturen blev ”brutalism” ett samlingsnamn för 1950-talets arkitektur som betonade obehandlade material, främst betong, med synliga konstruktioner. 

Kristina Müntzings formspråk är sobert och stilfullt. Som de gamla mästarna drar hon ingen gränslinje mellan arkitektur och konst. Hon redovisar ritningarna på alla lägenheter från området men leker med skalor och låter linjerna i planlösningarna gå in i och ut ur varandra. När fasaden används som en projektionsyta för det som finns bakom den påminns vi också om att mitt golvärnågon annans tak. Vi lever separat men vi bor tillsammans i en huskropp som skyddar alla. 

Kristina Müntzing, född 1973 i Helsingborg, utbildades vid Goldmiths College i London och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Hon har i perioder varit bosatt utomlands, bland annat i Buenos Aires, Istanbul, London och senast i Berlin. Hennes konst har visats i Sverige och utomlands, på Kiasma i Helsingfors, Svenska Institutet i Paris, Eskilstuna konsthall och senast i somras på Arbetets museum i Norrköping.

Projektledare: Marie Holmgren / Stockholm konst

Välkommen till invigning och gårdsfest!

Tid: Torsdagen den 20 september kl. 17

Plats: Kaggeholmsvägen 41­-53, Enskede 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer