Spatial Bodies: Osaka

Konstnär: AUJIK
Plats: Katarinahissen
Projekt: Konstpaus #4
Stillbild: AUJIK

Fler nyheter

AUJIK

AUJIK

AUJIK (Stefan Larsson)
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer