Ljudbänken flyttar till Tensta

Chmury / Clouds / Moln, ett verk av tonsättaren och ljudkonstnären Marta Forsberg, kommer att strömma ur Ljudbänken i Tensta. Det är andra delen i ett treårigt projekt där sex konstnärer skapar ljudkonst för olika platser i Stockholm.

Ljudbänken är ett ambulerande konstprojekt som huvudsakligen presenteras i Stockholms ytterstadsområden. Det är ett samarbete mellan Stockholm konst och Audiorama, ett rum för ljudkonst, som initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst och musik. Invigning i Tensta blir det kl. 14 den 5 april, platsen är Erikslundsparken, Elinsborgsbacken 13.

Sex svenska och internationella ljudkonstnärer har bjudits in att skapa varsitt platsspecifikt verk till Ljudbänken. Konstverken aktiveras under sex veckor på våren och lika länge under hösten. Träet i bänken kommer från almar i Humlegården och i höst kommer Ljudbänken att placeras just där.

Ljudverket i Tensta Chmury / Clouds / Moln handlar om mellanförskap – ett tillstånd som man kan hamna i när man växer upp mellan olika kulturer med olika språk. Ljudkonstnären Marta Forsberg växlar obehindrat mellan svenska, polska och engelska. Varje språk har särskild betydelse i hennes värld. Svenska var det första språket. Polska är en dyrbar skatt, som hon dock skämdes för som barn. Engelska blev kärlekens språk.

Att växla mellan olika språk kan innebära att man plötsligt upplevs som en främling. Ibland tvärtom. Marta Forsberg har med tiden börjat omfamna språken som en gåva. Från att förneka dem har hon lärt sig att älska dem, oavsett omgivningens reaktioner. Konstnärens personliga erfarenheter kan bli en spegel för var och en. Verket i sin helhet är en kärleksförklaring till mellanförskapet, där språken blir såväl känsloladdade som föränderliga nycklar till olika rum och sammanhang.

Den här gången är verket i Ljudbänken ett collage av olika texter från de berömda poeterna och författarna Karin Boye, Wisława Szymborska och Virginia Woolf som på varsitt språk skildrar moln, himmel och stjärnor. Trots att orden klingar olika handlar allting om samma sak.

Ljudkonstnären och tonsättaren Marta Forsberg är född 1989 och utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Fryderyk Chopin Musikuniversitet i Warszawa. Hon arbetar med installationskonst och elektronisk musik. Under de senaste åren har hon utforskat rumslighet och intimitet i musik och framförande.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer