Midas i Norra Djurgårdsstaden

Kirsten Ortwed förenar organiska och artificiella former i gåtfulla konstellationer. Hennes konstnärliga gestaltning för Hjorthagsparken består av sex bronsskulpturer där det allvarliga och det lekfulla möts.

Verken bygger huvudsakligen på naturformer som kan uppfattas som en del av det omgivande landskapet. Konsten tycks vid första ögonkastet vara förbunden med jorden här. Något subtilt, svårdefinierat signalerar samtidigt att verken snarare förkroppsligar en allians mellan natur och kultur, mellan en organisk utveckling och ett konstnärligt skapande.

Överraskande proportioner är ett av de grepp som Ortwed använder sig av för att addera en lekfull ton till raden av skulpturer i den långsmala parken. En förgylld äppelskrott i monumentalt format blir ett oväntat blickfång, och den mörka bronsformen intill har titeln Midas. Tankarna går till myterna och en sagovärld. Med skulpturnamn som Poeten, Demonstranten, Pusher, Fy & Bi och House befolkar Ortwed det nybyggda området.

Invigning av den konstnärliga gestaltningen blir det söndag den 6 maj kl. 13. Projektledare från Stockholm konst är Claes Söderquist och beställare Exploateringskontoret.

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel i dynamisk utveckling. Fokus ligger på miljö och hållbarhet. Området har också särskilda förutsättningar med närheten till vattnet och Nationalstadsparken med dess rika flora och fauna. Ferdinand Bobergs (1860–1946) karaktäristiska industriarkitektur i rött tegel i Gasverksområdet binder samman det moderna och den postmoderna stadsplaneringen. Allt detta utgör en inramning för den nya offentliga konst som allteftersom flyttar in i området.

Kirsten Ortwed föddes 1948 i Köpenhamn. Sedan 1982 har hon bott i Köln i Tyskland och i Pietrasanta, nära det berömda stenbrottet Carrara i Italien. Ortwed utbildades vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1972–1975. Hon arbetar huvudsakligen med skulptur och installation. Ortwed har ställt ut världen över och har skapat en rad verk för offentliga platser. I Sverige är hon känd för monumentet Till Raoul Wallenberg på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. 1997 representerade hon Danmark på Venedigbiennalen.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer