Ny konst i Kämpetorp

Kämpetorp i Älvsjö har under de senaste åren genomgått en stor omvandling. I samband med alla arkitektoniska förändringar har Stockholm konst bidragit med att fyra nya konstnärliga gestaltningar har blivit till och berikat område. Det är dags för invigning av tre av dem.

Kämpetorp ligger i närheten av Älvsjö Centrum. Under de senaste åren har området byggts om och anpassats till nya behov. Beställare var Sisab, Fastighetskontoret och Exploateringskontoret.

Här reser sig sedan tidigare en karaktäristisk skolbyggnad, ritad av Paul Hedqvist 1952. Huset har renoverats invändigt och kompletterats med två nya undervisningsbyggnader samt en separat byggnad för matsal och kök. Kämpetorpsskolan har även fått en ny skolgård, där gamla, bevarade träd, nyplanteringar och platsspecifik konst genererar en trivsam utemiljö.

För skolgården har konstnären Jytte Høy skapat skulpturgruppen Träden som försvann och kom tillbaka. Huvudmotivet är de träd som fick fällas för att göra plats för det nya. Jytte Høy återupplivar i sitt verk det som försvunnit. Hon använder också en av människans äldsta symboler, som förekommer i olika kulturer. En av de vanligaste tolkningarna är att med sina rötter och grenar förenar trädet jorden med himlen. Det symboliserar vishet, styrka, skönhet och skydd.

Skulpturerna på skolgården och ytterligare en med titeln Förgrening, som placerats i den anslutande ekallén, har samma konstruktionsprincip. Skivor av de gamla trädstammarna har varit modeller som gjutits i brons och därefter komponerats ihop till fantasifulla skapelser. Beroende på avstånd och betraktelsevinkel kan de till synes abstrakta formerna plötsligt uppenbara sig som till exempel ett djur eller fjärilsvingar.

Verken, i en varm guldbrun färg, är monterande på betongsocklar som kan användas som sittplatser och som harmoniserar med områdets byggnader. Med sin lugna elegans i det organiska formspråket är gestaltningen en naturlig del av den omgivande arkitekturen och den växtlighet som bevarats eller nyplanterats omkring.

Utomhusmiljö har vital betydelse för varje skolas sociala liv. Kämpetorpsskolan har fått en ny utomhusscen för konserter, skolavslutningar, teaterspel och liknande aktiviteter. Konstnären och formgivaren David Taylor har skapat ett verk som förenar den praktiska funktionen med den konstnärliga kvaliteten. Hans gestaltning Stage stämmer också överens med arkitekternas vision om skolgården som helhet.

I konstruktionen använde David Taylor grafiska referenser till såväl den äldre byggnaden som den nya arkitekturen som definierar platsen. Formen av Paul Hedqvists pyramidtak från det stora huset har återskapats i scenens entré. Huvudmaterialet är här varmgalvaniserad HEA-balk och lackad, korrugerad plåt, vars veck bildar ett linjärt mönster. Golvet är belagt med en ljus terrazzoplatta. Ett träd, som länkar gestaltningen med naturen omkring, finns i scenens östra del.

Men sina geometriska former och lockande färger utgör Stage en visuell magnet. Den har dignitet av en abstrakt skulptur, medan den samtidigt ramar in de händelser som scenen är ämnad för.

Om konstnärerna:

Jytte Høy, född 1951, är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstkademin. Hennes konst är ett resultat av en djup analytisk förmåga som kombineras med gedigen hantverksskicklighet och ett poetiskt uttryck. I sitt formspråk använder Jytte Høy gärna mönster och strukturer som skänker hennes verk visuell och taktil balans. Hon har skapat en rad offentliga verk och ställer regelbundet ut. Jytte Høy är representerad bl.a. på Arken, Museum for Moderne Kunst, Neues Museum i Nürnberg och Ny Carlsbergfondet.

David Taylor, född 1966, är utbildad vid Konstfack. Han arbetar huvudsakligen med objekt och konstnärliga föremål där funktion och estetisk idé förenas. I formspråket eftersträvar han ett lekfullt anslag och utgår gärna ifrån överraskande materialkombinationer. David Taylor arbetar både med konstnärligt präglade bruksföremål och offentliga gestaltningar i stora format. Han är representerad på National Museum i Stockholm, Röhsska Museet i Göteborg, Design Zentrum, Nordrhein Westfalen, Tyskland m.fl.

Invigning:
Dag: 7 februari kl. 13
Plats: Kämpetorps bollplan, Medaljonggatan 3, Älvsjö
Konstprojektledare: Päivi Ernkvist 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer