Ny konstnärlig gestaltning i Enskedefältets skola

Sju planeter heter Ulrika Sparres konstnärliga gestaltning för Enskedefältets skola. I ett konsekvent och känsligt formspråk med visuell kraft väcker konstnären tankar kring människans sanningssökande och hennes plats i vårt gåtfulla universum.

 

Enskedefältets skola stod klar 1933. Med sin tydliga arkitekturstil representerar den sin tids funktionalism. I samband med skolans till- och ombyggnation har det skapats utrymme för en ny konstnärlig gestaltning.

För detta uppdrag anlitades Ulrika Sparre. Hennes verk Sju planeter knyts samman över tre platser på området. Gestaltningens titel anspelar på vårt solsystems ursprungliga sju planeter efter Ptolemaios geocentriska världsbild: månen, Merkurius, Venus, solen, Mars, Jupiter och Saturnus.

”I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Sanningen som ett relativt tillstånd som hela tiden förskjuts, förändras och upplevs olika av olika individer och där vetenskapen hela tiden ger oss nya svar på våra frågor” – säger konstnären.

För skolgården har hon skapat en skulptur i ett stort diabasblock från Svarta Bergen i nordöstra Skåne. Den svarta diabasen, som endast bryts i Skåne, anses besitta en unik kraft. I den mörka, kompakta monoliten har konstnären monterat in sju cirkelformade inläggningar av stenar och kristaller. Vissa av dem har fluorescerande egenskaper. När de små intarsiorna belyses med UV-ljus påminner de om självlysande planeter.

På fönstren i det nybyggda trapphuset har Sparre utformat verk i handblåst, laminerat glas. För sju av de fyrtiotvå glasrutorna har hon skapat cirkelformationer – gåtfulla himlakroppar i varsin färg som skiftar beroende på ljusförhållanden.

Verket fortsätter i en stenhäll utanför den nya huvudentrén. Sju runda, polerade eller slipade stenar (Älvdalskvartsit, Labrador, svart diabas, Vånga, Kolmårdsmarmor, grå Bohusgranit) i olika färger och med mått 70–100 mm har monterats in i det frilagda klippartiet.

I ett subtilt och konsekvent formspråk, som förenar forskarens och upptäcktsresandens nyfikenhet med konstnärens visuella fantasi, har Ulrika Sparre skapat ett verk som tilltalar blicken och som samtidigt väcker tankar kring människans plats i universum.

Ulrika Sparre, född 1974, är utbildad vid Konstfack i Stockholm och vid Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam. 2014–2016 var hon stenstipendiat i Östra Göinge. Sparre har medverkat i en rad uppmärksammade separat- och grupputställningar både i Sverige och utomlands samt anlitats som lärare på svenska och utländska konstskolor. 

Plats: Sockenvägen 370, Enskede

Konstprojektledare: Paola Zamora 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer