Skulptur av Jon Gundersen i Rosenlundsparken

Ett charmigt Bältdjur har permanent flyttat in på en gräsmatta i Rosenlundsparken. Den norske konstnären Jon Gundersens skulptur i patinerad brons är en lekfull påminnelse om naturens outtömliga formförråd och om bruksföremål som potentiellt konstnärligt material.

 

Ett nytt stadskvarter har vuxit fram i trakter kring Rosenlundsparken på Södermalm. I samband med detta har delar av parken förnyats och kompletterats. Syftet har varit att göra området mer attraktivt och tillgängligt samt att öka möjligheter för lek och andhämtning.

I parkens västra del, nära gång- och cykelstråket som knyter samman Grindsgatan och Swedenborgsgatan, har det skapats utrymme för en ny konstnärlig gestaltning. Ett verk av den norske konstnären Jon Gundersen finns nu på plats.

Ursprunget till skulpturen är ett litet objekt från 1995 – ett hoprullat läderbälte, som blev gjutet i brons i skala 1:1. Detta bronsoriginal har i sin tur scannats in till en 3D-modell, som i förstorad version också gjutits i brons. Bältdjur i Rosenlundsparken har måtten 64 x 64 x 250 cm.

I sin stiliserade, lekfulla form anspelar verket på de nattaktiva bältor som lever i många olika biotoper. Skulpturen är samtidigt ett typiskt exempel på Jon Gundersens konstnärliga praktik, där en givmild humor utgör själva grundtonen.

Gundersen arbetar huvudsakligen med tredimensionella objekt i olika material. Likt 1900-talets surrealister och dadaister fortsätter han att ifrågasätta konstens gränser. Han plockar vardagliga ting ur deras ursprungliga sammanhang. Föremålen samlas under konstnärens resor, på loppmarknader, vindar och i källarförråd. Varje ting, som det läderbälte som varit förebild för Bältdjur, får behålla sin genuina aura. Skavanker och slitage finns där som årsringar som berättar om tidens gång. Gundersen ser dock de upphittade, anspråkslösa föremålen på ett nytt sätt, som om han ville bevara dem från glömskan. Han sätter tingens primära funktion ur spel. De välbekanta formerna får en ny och estetiskt överraskande betydelse i lekfulla skulpturer, assemblages och readymades. Jon Gundersens konst påminner oss om fantasins obegränsade möjligheter att i de alldagliga tingen upptäcka en visuell potential.

Jon Gundersen, född 1942, är utbildad vid Statens kunst- og håndverksskole i Oslo. Han är representerad på Nasjonalmuseet i Oslo, Norsk kulturråd, Kunstindustrimuseet i Köpenhamn med flera. Gunderson har skapat en rad offentliga gestaltningar, bland annat på Universitetet i Oslo, Sentralsykehuset i Trondheim och Nye Rikshospitalet i Oslo.

Konstprojektledare: Monika Nyström 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer