Stockholm konst för Levande Stockholm

Levande Stockholm är ett politiskt initierat projekt som framgångsrikt drivits av Trafikkontoret under de senaste åren. Syftet med sommargågator och sommartorg är att göra stadens offentliga rum mer levande, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. Stockholm konst bidrar i sommar med fyra spännande konsthändelser.

1. Skulptur på stan: Kepsar, mössor! av Johan Svensson
Tid: 29 maj–15 september
Plats: Swedenborgsgatan

Johan Svenssons konst kännetecknas av ett underfundigt uttryck och hans egensinniga skulpturer förmedlar ofta något universellt. Verken lockar med sin nyckfullhet och väcker tankar med sitt fascinerande formspråk och en inneboende humor. På Swedenborgsgatan visas skulpturer från sviten Kepsar, mössor! – den talande titeln avslöjar att det återkommande motivet är huvudbonader. Det vi sätter på huvudet bidrar ofta till identitetsskapande såväl hos vuxna som barn. Med ett medvetet val kan en huvudbonad vara ett uttryck för solidaritet med ett fotbollslag eller en sagofigur, det kan även vara ett tecken på ett ideologiskt ställningstagande eller en etnisk och religiös tillhörighet. Just på Södermalm har mössan spelat en viktig roll för en lokal och kollektiv stil.

2. Ljudbänken c/o KMH
Tid: 13 juni–5 september
Plats: Hässelby torg

Ljudbänken c/o KMHär en specialsatsning inom det ambulerande konstprojektet Ljudbänkenvars syfte är att skapa ljudkonst för olika platser i Stockholm. Här är projektet ett samarbete mellan Stockholm konst och Kungl. Musikhögskolan, KMH. Fyra kompositionsstudenter har bjudits in att skapa varsitt verk, som sänds i bänken tre och en halv vecka vardera. Bänken är utformad i metall och trä som kommer från almar i Humlegården.

De fyra tonsättarna är Anna Björn, Adele Kosman, Mikael Lindblad och Diego Ratto. I sina verk utforskar de komponerandets möjligheter för platsspecifik ljudkonst. Boende kring Hässelby torg och alla besökare erbjuds ljudupplevelser av de konststycken som skapats av den yngsta kompositörgenerationen. Under sommarmånaderna blandas deras ljudverk med stadens egna uttryck och formar tillsammans nya, magiska ljudrum.

Mikael Lindblad: 13 juni–3 juli
Adele Kosman: 4 juli–24 juli
Anna Björn: 25 juli–14 augusti
Diego Ratto: 15 augusti–5 september

3. Sittskulpturer – skapande-performance
Tid: 13–14 juni, 17–19 juni / kl. 11–15. 
Sittmöbler finns på plats t.o.m. 4 september.
Plats: Östberga torg, utanför kulturhuset

Grunden i Carl Malmstens pedagogik var idén ”hand och tanke i skapande samverkan”. Med detta avsåg Malmsten att de teoretiska studierna skulle integreras i de praktiska tillämpnings-övningarna. Utbildningen finns på Lidingö, men sedan år 2000 hör Malmstensskolan till Linköpings universitet och dess tekniska högskola. Fyra studenter vid möbeldesign och möbelsnickeri på Carl Malmstens Skola bygger under fem dagar sittskulpturer på Östberga torg. Tite Lindroth von Bahr, John Funkquist, Rickard Torstenfelt och Oscar Wall har gedigna materialkunskaper och utbildas i att rita, formge och skapa möbler. De utvecklar och förbättrar de vardagsting som vi dagligen använder. I Östberga får vi ta del av deras kreativa skapandeprocess och det unika hantverket från grunden. Sittmöblerna står sedan kvar under hela sommaren som del av Sommartorget.

4. Konsthändelse av koreografen Malin Elgán / separat pressmeddelande kommer senare
Tid: 7 september, 8 september / klockslag meddelas senare
Plats: Tenstagången
Tid: 14 september, 15 september / klockslag meddelas senare
Plats: Strömkajen

Koreografen Malin Elgán, baserad i Stockholm och internationellt verksam, intresserar sig för konsten bortom specifika genrer. Hon utforskar dans och rörelse i en större, gränsöverskridande praktik. För Levande Stockholm har hon tillsammans med tre dansare skapat en konsthändelse som kretsar kring hur dans äger rum och hur den förhåller sig till det gemensamma. På två offentliga platser, helt olika varandra, möter förbipasserande och stadens besökare något oväntat och engagerande som får dem att se och uppleva omgivningen med andra(s) ögon.

Kontakt Stockholm konst:
Frida Cornell, curator och projektledare
frida.cornell@stockholm.se, 08-508 313 36 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer