Stockholm konst för Nobel Week Lights 2021

Stockholm konst deltar i Nobel Week Lights med en tillfällig konstnärlig gestaltning som projiceras på Stadsmuseets fasad 4–12 december. Eva Beierheimer har skapat ett ljusverk som utgår från en av människans främsta symboler och startpunkt för all kunskap: ett frågetecken. I Alfred Nobels anda visualiseras här kopplingen mellan konst och vetenskap med kreativitet som länk.

Nobelpriset uppmärksammar och belönar framsteg inom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Som Alfred Nobel skriver i sitt testamente är priset ämnat ”att komma mänskligheten till den största nyttan”. 2021 årets Nobelpristagare firas bland annat under Nobel Week Lights som under en vecka i december pågår på olika platser i Stockholm. 

Stockholm konst deltar genom att bjuda in Eva Beierheimer som med sin konstnärliga gestaltning med titeln i form av det grafiska tecknet ”?” visualiserar startpunkten för all kunskap. Eva Beierheimer utgår från den elementära vikten av människans nyfikenhet och förmåga att formulera frågor. Nyfikenhet och specifika frågor är oftast början till nya upptäckter. Det gäller både vetenskap och forskning, men också konst som förutom att vara en källa för upplevelser kan även vara en väg till kunskap. Människans vilja att förstå sig själv och världen börjar med: vem? vad? varför? hur? var? och när? Dessa frågor är en språngbräda för inlärningsprocess, kunskapshämtning och upplevelser. Frågetecknet kan nämligen även ses som en symbol för ett tillstånd av förvirring, förvåning, ifrågasättande eller avsaknad av svar. 

Konstverket "?" projiceras som ett ljusspel på Stadsmuseets fasad mot innergården. Den rörliga bilden består av sammanlänkade frågetecken. Tillsammans bildar de svärmliknande överlagringar och påminner om levande organismer, där själva tecknet till slut försvinner i sin egen form. I ett sparsmakat bildspråk skapar Eva Beierheimer en vindlande teckendans med en abstrakt koreografi.

Eva Beierheimer, född 1979, kommer från Österrike men är sedan 2007 bosatt och verksam i Sverige. Hon är utbildad vid Akademie der bildenden Künste i Wien, Islands konsthögskola i Reykjavik och Kungl. Konstakademien i Stockholm. I sitt skapande är hon främst intresserad av platsspecifika installationer och relationer mellan ord, tecken och bild. Beierheimer använder sig gärna av geometriska schabloner för att genom varierande upprepningar skapa abstrakta mönster. Frågetecken har spelat en viktig roll i hennes tidigare verk, bland annat i den tillfälliga installationen på Fridhemsplans tunnelbanestation samt i de permanenta skulpturerna i Vallastaden vid Linköpings universitet och på Mogärdeskolan i Vetlanda. Under de senaste åren har Beierheimer skapat ljusinstallationen Matrix på en fasad i centrala Sundbyberg. Hon ställer regelbundet ut i Sverige, sitt hemland Österrike och runtom i Europa. 

Konstprojektledare: Paola Zamora
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer