Stockholm konsts första konsthändelse inom WALLSTREET Stockholm 2022

WALLSTREET Stockholm 2022 är ett regionalt konstevenemang inriktad på offentlig konst. Syftet är att berika våra gemensamma ytor med ny konst som berör, väcker tankar och skapar känslor. Stockholm konst bidrar med ett antal nya konstverk och konsthändelser på olika platser runtom i staden.

Stockholm konsts första konsthändelse inom det omfattande projektet Wall Street Stockholm 2022 startar redan i början av april. Den isländske konstnären Egill Sæbjörnsson skapar det tillfälliga konstverket The Dogs i Vårberg Centrum.

Sæbjörnsson är känd för sin avancerade och samtidigt humorfyllda konst som han laddar med visuella effekter. Han blandar olika material och tekniker och överskrider traditionella genregränser. Sæbjörnssons installationer, ibland med inslag av performance, består ofta av skulpturala objekt och animerade projektioner, där ljud och bild förstärker varandra och förmedlar känsla av liv och rörelse.

Den nya skulpturgruppen The Dogs i gips och frigolit föreställer i sina stiliserade former fyra hundar. Färgrika videoprojektioner direkt på skulpturerna skapar ett intryck som om djuren vore levande. Verket är placerat ovanför hissen till en loppmarknad på undervåningen i Vårberg Centrum.

Under våren finns det flera tillfällen att ta del av Sæbjörnssons konst i Stockholm, bland annat på Kummelholmen, Moderna Museet och Andys Gallery. 

Egill Sæbjörnsson, född 1973, har vid sidan av konst och musik studerat tibetansk sinneskontroll, clownteknik, animation och interaktiv programmering. Han är bland annat känd för sina fiktiva vänner Ugh och Boogar, de 36 meter långa människoätande troll som är förtjusta i kaffe och som blev berömda när de tog i besittning den isländska paviljongen på Venedigbiennalen 2017.

Plats: Vårberg Centrum, Skärholmen
Tid: 9 april–15 maj 2022
Invigning: 9 april kl. 15.00

Invigning i närvaro av konstnären Egill Sæbjörnsson

Curator: Torbjörn Johansson
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer