Jenny Lawner

Projektsamordnare
jenny.lawner@stockholm.se
08-508 31 334
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer