​Maria Svallfors

Upphandlare
maria.svallfors@stockholm.se
08-508 31 911
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer