Kulturhuset Stadsteatern

Konstnär Appelgren, Sara, Appelgren,Sara
År 2019
Plats Norrmalm
Teknik/Material Fotografi
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.3320392 long: 18.064587

Från 5 till 13 januari 2019 visades fotoverket Brace Yourself (Duet Composition #2) av Sara Appelgren på Kulturhuset Stadsteatern. Installationen, som är en del i den årliga internationella ljusfestivalen ”Illuminate Herstory”, presenteras parallellt i Dublin.

Festivalen startade i Irland 2017 med syftet att uppmärksamma kvinnliga förebilder idag och historiskt. Från och med år 2018 äger den rum över hela världen samtidigt.

Stockholm konst i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern deltar genom presentationen av Sara Appelgrens gestaltning i fönstren som vetter mot Edvin Öhrströms glasobelisk på Sergels torg. Den svartvita fotosviten visar samma motiv i olika varianter – två personer som omfamnar varandra. Den ena, man eller kvinna, blottar sin nacke. Den andra – alltid en kvinna – ser vi ansiktet på.

För att se ansiktena i de iscensatta tvåsamheterna måste vi ändå först prata om nacken. ”I nacken samlas eller uttrycks rädslan för allt vi inte kan se”, skrev den norske författaren Karl Ove Knausgård en gång. ”I kroppens metafysik utgör nacken förbindelsen mellan hjärnans förnuft och själens ljus, mellan kroppens irrationalitet och begärets mörker. Nacken är med andra ord platsen mellan och platsen utanför”, fortsatte han.

I ett precist formspråk och med en knivskarp estetisk logik återkommer Sara Appelgren till samma situation i olika variationer. Två människor som omfamnar varandra kan göra det av olika skäl. Handlar det om en ömsesidig tillgivenhet eller om ett skådespel? Gäller det att beskydda varandra och använda varandras kroppar som sköldar? Är det ett intimt förlåtelseögonblick, en stund av förtröstan, eller en falsk akt av ett äkta svek?

Kvinnornas blickar i Appelgrens foton både avslöjar och döljer. Utan ett sammanhang ger bilderna ingen fullständig berättelse utan riktar mest vår uppmärksamhet mot det som vi faktiskt inte vet. Tolkningsmöjligheterna, som ofta beror på våra personliga historier, är oändliga. Till syvende och sist handlar konstverket om möten. Men inte främst mötet mellan människorna på fotografierna utan snarare betraktarens och de avbildade kvinnornas blickväxling och allt det outtalade som pågår där. Kvinnornas berättelser genljuder i tystnaden. Konsten försöker lära oss att fånga upp något som vi kanske varken hör eller ser.

Sara Appelgren, född 1975 i Nyköping, är fotograf och konstnär. Hon utbildades bland annat på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Appelgren, som huvudsakligen jobbar med fotografi och installation, ställer regelbundet ut och har skapat en rad offentliga gestaltningar.