Levande Stockholm, Ljudbänken

Konstnär ​Hållsten,​ Mattias, Josefson, Fredrik Mathias, Laurin,Beth, Karlsson,Daniel M, Lindström,Maria, Josefson,Fredrik Mathias
År 2018
Teknik/Material Ljud

Ljudbänken c/o KMH var en specialsatsning inom det ambulerande konstprojektet Ljudbänken vars syfte är att skapa ljudkonst för olika platser i Stockholm. Här var projektet ett samarbete mellan Stockholm konst och Kungl. Musikhögskolan, KMH, där fyra studenter sände varsitt verk, tre veckor vardera.

De fyra tonsättarna som bidrog var:

Mattias Hållsten
Titel: Tūla, 2018
Längd: 45 min.
Visningsperiod: 1–18 juni

Ljudverket bestod av syntetiskt genererade orgeltoner, som närmast ändlöst upprepade tonhöjder härledda från en harmonisk övertonsserie. Stycket har varken tydlig början eller slut. Varje lyssnare fick därmed en unik upplevelse. Mattias Hållsten är tonsättare och ljudkonstnär som vanligtvis jobbar med syntetiskt genererat ljudmaterial. Han studerar för närvarande elektroakustisk komposition på Kungl. Musikhögskolan och har arbetat både inom traditionella konsertförhållanden och med installationer och performance.

Maria Lindström
Titel: The Inner Square, 2018
Längd: 10 min.
Visningsperiod: 19 juni–6 juli

Musiken i verket syftade till att flytta fokus från de historiska händelserna till de enskilda människornas berättelser. Gustav Adolfs torg ligger mellan Stockholms kändaste byggnader: Kungliga Operan, Kungliga slottet och Sveriges riksdag. På dessa institutioner har historiska händelser utspelat sig. Byggnaderna är en viktig del av stadsbilden och de påverkar torgets atmosfär. Torget har dock genom århundraden även varit en plats för människan som individ. I ljudverket fick dessa röster berätta sin historia.

Maria Lindström är kompositör och musiker. Hon har bakgrund som folkmusikviolinist och kombinerar element från traditionell folkmusik med elektroakustisk musik i sina kompositioner. Hennes verk har framförts på bland annat Dalarnas museum, Konserthuset i Stockholm, Førdefestivalen och London Filmfestival. Hon är en av drivkrafterna bakom plattformen Ättiksfabriken Art Space i Falun.

Daniel M Karlsson
Titel: The Built Environment, 2017
Längd: 60 min.
Visningsperiod: 7–24 juli

Verket var ursprungligen skapat för Oyster 2017 – ett seminarium för landskapsarkitektur som undersöker förhållandet mellan natur och mänsklighet utifrån filosofiskt, antropologiskt och praktiskt perspektiv. Människans påverkan på jordens geologi och ekosystem är så global att den nuvarande geologiska epoken föreslås kallas för antropocen, ”människans tidsålder”. Våra handlingar har konsekvenser och genererar många frågor. Är naturen verkligen ”natur” om den är konstgjord? Vad är naturen i ett urbant samhälle? Vilka konsekvenser får naturens försvinnande från människans livsmiljö?

Daniel M Karlsson är tonsättare och musiker, inriktad på textur och klangfärg. Han arbetar huvudsakligen med algoritmisk komposition.

Fredrik Mathias Josefson
Titel: What Word Can I Say To Convince You That
All My Happiness Is In Loving You?, 2018
Längd: 37:30 min.
Visningsperiod: 25 juli–10 augusti

Fredrik Mathias Josefson har under flera år rört sig i gränslandet mellan ljudkonst och elektroakustiska kompositioner och ifrågasatt begrepp som installation och komposition. Högtalarelementen gör att luften vibrerar och når öronen som ljud. I detta verk har vibrationerna förskjutits från luften till objekten, från det immateriella till det materiella. Verket manifesteras som ett klipp i ett narrativ. Tiden är frusen, men ingenting är stilla – allting vibrerar.

Fredrik Mathias Josefson är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Tekniska Högskolan och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han är medlem i Fylkingen och aktiv på Elektronmusikstudion (EMS). Han är engagerad i de internationella experimentella och elektroakustiska musik- och konstscenerna. Hans arbete omfattar digitala och analoga medier. Han bor och arbetar i Stockholm och Hamburg.

---

Trafikkontoret har framgångsrikt drivit sommargågator och sommartorg i staden under rubriken Levande Stockholm de senaste åren. Stockholm konst bidrog i somras med tre olika konsthändelser för Levande Stockholm
1 juni – 10 augusti