Mia E Göransson skapar en ny sorts natur vid Rinkeby allé

I samband med omvandling till stadsgata med nya bostäder och entréer har Rinkeby allé fått nya trädplanteringar, gångbanor och cykelbana. Ett nytt konstverk av Mia E Göransson tillför konstnärliga värden till det förändrade gaturummet. På stödmuren som löper längs Rinkeby allé har hon skapat den konstnärliga gestaltningen Längs en ny natur.

Verket består av abstraherade landskapsvyer och rumsligheter som gestaltas på keramiska klinkerplattor, monterade på den befintliga stödmuren i betong och den tillhörande transformatorbyggnaden. Muren är 48,9 meter lång och skiftar i höjd från 0,7 till 3,7 meter vid den högsta punkten. Klinkerplattorna med glaserade färgskiftningar har två format: 10 x 10 cm på murdelen och 15 x 15 cm på transformatorbyggnaden.

Små reliefer, gjutna i metall, har monterats i klinkerplattorna. Motiven är avgjutningar av material och objekt funna i närheten: löv, pinnar, en tillplattad lattemugg, en träbit, ett plastlock med flera. En del av dessa guldglimrande objekt är placerade i nåbar höjd och kan upplevas taktilt. Som framtidens fynd korresponderar relieferna med Nisse Zetterbergs guldmosaiker Fornfynd (1975) med motiv från vikingatiden, som pryder den roströda bergväggen i tunnelbanestationen Rinkeby.

Mia E Göranssons konst växer fram i ett särpräglat gränsland mellan det organiska och surrealistiska, mellan den befintliga platsen med dess särskilda förutsättningar och den obegränsade fantasin. Hennes konstnärliga gestaltning i Rinkeby allé är ett skiftande panorama som alla förbipasserande både blir en del av och får upptäcka en bit i taget.

Mia E Göransson, född 1961, är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Hon har varit professor 2011–2017 i keramikkonst vid Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet. Hon är representerad i bland annat Nationalmuseums och Röhsska museets samlingar.

Konstprojektledare: Marianne Jonsson