Ny konstnärlig gestaltning i Johannes skola

I samband med Johannes skolas ombyggnad har Maja Sten skapat en konstnärlig gestaltning som tar avstamp i den naturvetenskapliga traditionen. Det övergripande temat är växande och utveckling. I en tid när barn och unga spenderar allt mer tid vid dataskärmar har konstnären velat ta in naturen i barnens miljö och väcka deras nyfikenhet genom att personifiera den. Gestaltningen Iakttagelser utgår från jord, luft och vatten.

För skolans aula har Sten skapat en ridå med applikationer. Huvudtemat är luft. Tankarna går till kreativitet, fantasi och mod. Anslaget är berättande och lekfullt. Här finns även spår av alkemistisk symbolik blandad med exotiska fåglar.

Djurens värld utgör huvudtemat för konsten i textila ljudabsorbenter i skolens matsalar. Skildringarna av djur och växter knyter an till de skolplanscher som var vanliga i skolmiljöer under större delen av 1900-talet. Konstnären frilägger olika arter och lockar barnen att upptäcka naturens mångfald. Gestaltningens formspråk är sakligt och stiliserat. Färgpaletten är jordnära.

För matsalen har Maja Sten även skapat en klocka i ett ljudabsorberande material. Siffrorna är här ersatta med växtens egna utvecklingsfaser: rot, stam, blad och blomma. I det lekfulla, pedagogiska verket gestaltas tidens betydelse för utveckling och tillväxt.

Vatten är huvudmotivet för väggmosaiken inne i toalettutrymmena i omklädningsrummet. Materialet är mosaik från Appiani. Motiven är hämtade från floran och faunan i våra vattendrag. Stiliserade grodor, näckrosor och sländor gestaltas som pixlar och påminner om den estetik som vi känner igen från dataspel och den digitala världen.

Maja Sten, född 1974, är utbildad på Konstfack i Stockholm och Royal College of Art i London. Hennes fantasifulla och färgrika bildspråk inspireras ofta av naturen och folkkonsten. Sten har bland annat skapat konst för offentliga miljöer, illustrerat böcker, designat produkter för Svenskt Tenn och Ikea samt skapat en kollektion barnkläder.

Konstprojektledare: Frida Cornell