”Huset. En plats i Europa”, Handelshögskolan

Konstnär: Erik Pauser och Cecilia Parsberg tillsammans med arkitekterna Haval Murad och David Martinez Escobar
Titel: Huset. En plats i Europa
Utställningstid: 4 december 2019–5 februari 2020
Foto: Mattias Ek