One more night in the morning

Konstnär: Runo Lagomarsino
Plats: Medborgarhuset
Foto: Naina Helén Jåma