Teknofossil

Konstnär: Sara Söderberg
Plats: Swedenborgsgatan
Foto: Naina Helén Jåma