Vårberg, fem tävlingsbidrag

Bilder ur skissförslag samt modeller.