Declaration of Freedom och det En-Väggiga Huset

I sin performance kommer Iris Smeds att bygga upp en kuliss på Holger Bloms plats och spela in en scen till sin nya film The Little House in the Food Court. Scenen handlar om längtan efter frihet, ensamhet och relationen mellan en pappa och hans barn. Performancen omfattar uppriggning av kulissen, själva scenen och nedriggningen. Arbetet med filmprojektet kommer att sträcka sig över flera år som en pågående undersökning av konstruktionen och berättelsen om familj och stat. Performancen på Holger Bloms plats utgör den första delen. I höst kommer ytterligare scener i projektet att spelas in under två utställningar i Stockholm och Köpenhamn.

The Little House in the Food Court handlar om en queer teatergrupp vars mål är att sätta upp Little House on The Prairie som en pjäs i en Food Court (matgalleria). Själva pjäsen utspelar sig i en tid efter en ny ekonomisk krasch där människor försöker bygga ett hem i ett övergivet köpcentrum. Teatergruppen skapar där scener som konfronterar och omförhandlar olika roller och maktstrukturer inom en familj, där begreppet familj också fungerar som en allegori för staten.

Iris Smeds (f. 1984) arbetar med performance, video, text och skulptur. Hennes arbeten rör ofta frågor kring kommersialiseringen av det egna jaget och använder sig av surrealism och poesi som en form av idéproduktion. Hennes senaste större projekt The Average handlade om medelvärdet som existentiell måttstock och i och med projektet påbörjade hon en arbetsmetod där manusproduktion vävs ihop med skulpturala scenografier. Hon driver även sedan 2013 det kvinnliga punkbandet Vaska Fimpen. Iris Smeds har medverkat i flera stora grupp- och soloutställningar de senaste åren, nationellt och internationellt. 2019 fick hon Maria Bonnier Dahlinstipendiet.