Pratmaskin

Jaana-Kristiina Alakoski - Pratmaskin - 4 september mellan kl. 10-17 - Performance på Holger Bloms Plats

Som avslutning i Stockholm konsts stora sommarutställning med tillfällig, offentlig konst i hela staden äger fyra performances rum på Holger Bloms plats de två första helgerna i september.

Utställningen är som tidigare år del i projektet Levande Stockholm, Trafikkontorets satsning på sommargågator, sommartorg och pop-up parker. I år firar Sverige 100 år av demokrati och regeringen har utlyst ett demokratiår, det utgör också sommarutställningens tematiska ramverk.

Pratmaskin är en performance och ett spel om att prata. Konstnären sitter på en plastmatta på marken. Mattan visar bilder och olika objekt finns utplacerade på den, också tärningar. Förbipasserande bjuds in att sitta ner med konstnären och prata. Spelreglerna är enkla, besökaren rullar tärningarna och genom det uppkomna numret bestäms vilken av bilderna eller objekten samtalet börjar med.

Performancen omfamnar begreppet prata i dess allra enklaste bemärkelse. Mötet handlar inte om dialog, inte heller debatt eller monolog, utan om just prat. Prat som intryck, intagna, processade och delade. Att prata är att lyssna, tänka, visa, nicka, fråga, svara, skoja, vänta, avbryta, pausa, vända. I röster och kropp finns känslor och sanningar, performanceverket Pratmaskin omfamnar dessa som simultana likväl som motstridiga och multipla. I verket ligger fokus på processen bakom pratet och dess likheter med matsmältnings- och destilleringsprocesser som också förvaltar, separerar och maler ner helheter till delar.

Jaana-Kristiina Alakoskis (f. 1992) arbetar med performance och gestaltning. Hennes research ringar in konstnärliga vardagspraktiker eller kreativitet i vardagagen, så som de tar sig uttryck utanför traditionella eller institutionaliserade ramverk för konst och konstnärskap. I Alakoskis performances återfinns inslag av lek, berättande och interaktion. Hon är utbildad på Central Saint Martins, London och verkar i London och Stockholm.