Gubbängens sportfält - Konstvägg

Konstvägg, funktionshusets södra yttervägg

Beställare Stockholm konst | Fastighetskontoret
Diarie-/referensnummer 3.2/1991/2019
Publicerad 2020-02-03
Sista anbudsdag 2020-02-19

Upphandlingen består av följande dokument:

  1. Konstprogram – Projektets förutsättningar
  2. Upphandlingens förutsättningar
  3. Avtalsmall – Skissförslag
  4. Avtalsmall – Gestaltningsuppdrag

Observera att Din anmälan om att delta måste vara fullständig, dvs.:

  • Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt.
  • Efterfrågade bilagor ska vara bifogade.
  • Uppgifter om ev. medsökande måste anges

Ofullständig intresseanmälan kan komma att förkastas.
Beslut som rör upphandlingen kommer att meddelas skriftligt, via angiven e-postadress.

____________________________________________

Svar på eventuella frågor eller förtydliganden om upphandlingsprojektets förutsättningar publiceras här senast 5 dagar innan ansökningstiden går ut:

____________________________________________