Husby centrum - Centrala torget

Skissuppdrag och eventuell beställning av ett platsspecifikt konstnärligt verk till Husbys centrum.

Upphandlingen består av följande dokument:

  1. Beskrivning av konstprojektet
  2. Upphandlingsdokument
  3. Avtalsmall – Skissförslag
  4. Avtalsmall – Gestaltningsuppdrag

Observera att Din anmälan om att delta måste vara fullständig, dvs.:

  • Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt.
  • Efterfrågade bilagor ska vara bifogade.
  • Uppgifter om ev. medsökande måste anges

Ofullständig intresseanmälan kan komma att förkastas.
Beslut som rör upphandlingen kommer att meddelas skriftligt, via angiven e-postadress.

____________________________________________

Svar på eventuella frågor eller förtydliganden om upphandlingsprojektets förutsättningar publiceras här senast 5 dagar innan ansökningstiden går ut:

____________________________________________