Midsommarkransens grundskola: Skolans entréer

I samband med uppförandet av en ny grundskola för cirka 1000 elever i Midsommarkransen utlyser Stockholm konst ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Upphandlingen består av följande dokument:

  1. Konstprojektets förutsättningar
  2. Upphandlingens förutsättningar
  3. Avtalsmall – Skissförslag
  4. Avtalsmall – Gestaltningsuppdrag

Observera att Din anmälan om att delta måste vara fullständig, dvs.:

  • Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt; och att
  • efterfrågade bilagor ska vara bifogade.

Ofullständig anmälan kan komma att förkastas.
Beslut som rör upphandlingen kommer att meddelas skriftligt, via angiven e-postadress.

____________________________________________

Svar på eventuella frågor eller förtydliganden om upphandlingsprojektets förutsättningar publiceras här senast 5 dagar innan ansökningstiden går ut:


Förtydligande (2021-10-21):

Sista anmälningsdag för att delta i upphandlingen: 2020-11-13. 
(Tidigare stod det, felaktigt, ett tidigare inlämningsdatum i Bilaga 2.)


____________________________________________