Vinterkonst på Odenplan och i Bredäng

I samband med trafikkontorets satsning Levande Stockholm vinter har Stockholm konst bjudit in konstnärerna Anna Berglund och Jacob Dahlgren till varsitt torg i staden. De har producerat nya verk till de två platserna. Deras uttryck är det motsatta, men båda arbetar med att träna ögat att se konsten i vårt gemensamma rum på nya sätt.

- Våra urbana och offentliga rum präglas av krav på ändamålsenlighet, de ska vara praktiska och förnuftiga. Konstens roll bör signalera det motsatta. Det vackra och sköna är en protest mot livets krav på effektivitet och ändamålsenlighet, säger Anna Berglund om verket Urban Jewel.

Anna Berglund har gjort ett halsband av glas- och stålkulor. Det ligger kvarglömt i Soltrappan på Odenplan. Spännet lyser upp mörkret och platsen ter sig plötsligt lite vänligare. I sina arbeten, främst i glas, spänner Anna Berglund bågen för vad materialet kan utvecklas till och bli. Färg och form, främst med inspiration från 1800-takets estetik, böljar och svämmar över i hennes verk.

Jacob Dahlgrens arbete är inspirerat av såväl minimalistisk som konstruktivistisk tradition. Hans färgstarka och abstrakta kompositioner tar sig olika uttryck, i olika material. Vardagliga ting omkring oss skapar repetitiva serier och i sin konst undersöker Jacob Dahlgren lekfullt det konceptuella såväl som det klassiska måleriet. Verket Vad varför hur/What who how kommer ur ett tidigare projekt med stora flaggor som visades i Göppingen, Tyskland. Flaggorna hängde runt om i staden, likt unika målningar vajades i vinden. I Bredäng har Jacob Dahlgren istället använt sig av den klassiska trekantsskylten för reklam. På de tre sidorna marknadsförs dock inget, utan stora abstrakta målningar tar plats. Vad betyder de och vad läser förbipasserande in i det de ser? Vad händer med konsten när den tas ur sin kontext och hamnar på bästa reklamplats, tycks konstnären fråga sig.

Stockholm konst medverkar i trafikkontorets satsning Levande Stockholm som genomförs sommar och vinter för att skapa gestaltade och trivsamma utemiljöer. Curator Frida Cornell.

- Det är fantastiskt att kunna visa två konstnärer som skiljer sig åt så markant, både visuellt som innehållsligt. Det skapar en spännande pendang dem och platserna emellan och visar på den bredd som finns inom den offentliga konsten idag, säger Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst.

Anna Berglund (f. 1973) bor och verkar i Stockholm . Hon är utbildad vid Konstfack, institutionen för keramik och glas. Hon har medverkat i flertalet separat- och grupputställningar nationellt och internationellt. Uppmärksammande gestaltningar inkluderar Nya Karolinska Solna, EU rådet, Lexbygganden i centrala Bryssel och Norrlands universitetssjukhus.

Jacob Dahlgren (f. 1970) bor och verkar i Stockholm. Han är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och ställer sedan början av 2000-talet flitigt ut över hela världen. Som en av Sveriges mest framgångsrika konstnärer finns han representera i stora internationella samlingar såväl som på tex Moderna museet och Nationalmuseum i Sverige. 2007 representerade han Sverige i den prestigefulla konstbiennalen i Venedig.

Tack till SL som upplåter Soltrappan till konsten.

Mer information om konstnärerna och verken: Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst, 08-508 31 320.

Presskontakt, kulturförvaltningen: Carolina Ekéus 076-123 18 80

Presskontakt för Jonas Naddebo, (C) kultur-och stadsmiljöborgarråd: Nora Gahnström Kibayi 076-122 94 24
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer