Charlotte Gyllenhammar vänder på perspektiv

För 30 år sedan hängde en uppochnedvänd ek mellan husen på Drottninggatan vid Sergels torg. Konstverket Dö för dig skapades av Charlotte Gyllenhammar, som nu återuppför sin installation i en ny version med titeln Dö för dig / Slå rot på samma plats. Konstprojektet är ett samarbete mellan konstnären, Stockholm konst och Statens konstråd.

Att vända på perspektiv och visa det som annars är dolt under ytan är ett av huvudspåren i Charlotte Gyllenhammars komplexa konstnärskap som genomsyras av precision i uttryck och en visuell kraft.

Dö för dig var ett av hennes allra första konstverk som ingick i grupputställningen Spelets regler, som på ett lekfullt sätt lät konsten tillfälligt möta publiken mitt i stadsrummet. Eken, med rotsystemet uppåt och kronan som pekade neråt, hängde vid korsningen mellan Drottninggatan och Klarabergsgatan i Stockholm hösten 1993.

Då som nu förkroppsligar det uppochnedvända trädet utsatthet och sårbarhet. Att det är just en ek är träffande på flera plan. Ett gammalt ord för Stockholm är nämligen Eken. Även valet av platsen var och är betydelsefullt. Det knyter an till stadskärnan som rycktes upp med sina rötter på 1960-talet. Detta var ett oåterkalleligt resultat av en stadsplanering som gick ut på att hänsynslöst radera det gamla för att ge plats åt det nya, trots att Stockholm var en av få europeiska städer som förskonades från andra världskrigets bombningar. Kontrasten mellan den mäktiga eken och den moderna betongstaden påminner om den okänsliga hanteringen av de gamla kvarteren.

Installationen Dö för dig blev också utgångspunkten för Gyllenhammars metod att vända om perspektiven för att på ett konstnärligt sätt ställa existentiella frågor i vårt komplicerade tidevarv. Så här berättar Charlotte Gyllenhammar om varför hon nu, 30 år senare, väljer att göra en ny version av verket på samma plats:

– Eken som hänger upp och ned ser ut som en blixt från klar himmel. Så tydlig var min vision om trädet 1993. Den liknar också ett timglas eller evighetstalet 8. Denna cykliska figur manar till upprepning och återvändande.

Eken, som används i installationen, kommer liksom förra gången från privat mark där den inte kunde vara kvar och den kommer att återbrukas på ett värdigt sätt efter projektets slut. Trädet ger därmed ett nytt liv långt bortom sitt eget.

I samband med att installationen tar plats i centrala Stockholm arrangeras publika program med utgångspunkt i verket. Mer information om detta kommer under hösten.

Charlotte Gyllenhammar är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och The Royal College of Art i London. Hon slog igenom med Dö för dig 1993. Hennes verk finns representerade i många konstsamlingar. Gyllenhammar har skapat många offentliga gestaltningar och medverkat vid flera internationella utställningar. 2023 utsågs hon till årets konstnär av Prinsessan Estelles kulturstiftelse. I samband med detta skapade hon ett platsspecifikt verk i Prinsessan Estelles skulpturpark på Kungl. Djurgården i Stockholm. 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer