Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Bokstäver som konst, lek och kunskap

Vi är omgivna av bokstäver och andra skrivna tecken. Text och bild tillsammans utgör en del av den moderna människans vardag. Oskar Laurin har valt att fokusera på skrift för att genom lek hjälpa barnen till kunskap. Hans konstnärliga gestaltning på förskolan Ekebergabacken i Farsta låter barnen lära känna språkets olika former genom flera sinnen.

Förskolan Ekebergabacken är en del av konceptet ”Framtidens förskolor”. I det växande Stockholm behövs nya förskolor. Sisab har utvecklat idén kring förskolor som byggs utifrån en gemensam planlösning. Deras yttre skapas dock av olika arkitekter och varierar därmed beroende på byggnadens läge och förutsättningar. Stockholm konst har i sin tur bidragit med att få fram konstnärliga gestaltningar som kan utformas i flera versioner och på flera ställen.

Konstverket Lära/Känna, som Oskar Laurin har skapat i samarbete med möbelformgivaren Joakim Zickert, är också en språngbräda för nya aktiviteter som leder till medskapande och utvecklar barnens känsla för färg, form och materialitet.

Gestaltningen består av en väggmonterad ljustavla och ett mobilt ljusbord med tillhörande workshopmaterial. Ljustavlan fungerar både som förvaring för former som kan användas tillsammans med ljusbordet och som ett interaktivt bokstavspussel. Den fyller också en estetisk funktion som förstärks av att den går att tända. Ljusbordet i sin tur är en plats för lek med material, färg och form. Barnen får fritt undersöka bokstäver och andra former i en stämningsfull och stimulerande miljö.

Idén bakom Oskar Laurins verk kan härledas till betydelsen av typografi – det breda begreppet för konst och hantverk att utforma texter i tryck eller, som i vår tid, på skärm. Det handlar både om att textens budskap ska förmedlas på bästa möjliga sätt och om att den är estetiskt tilltalande. Genom sitt konstverk anknyter Laurin på ett modernt vis till den gamla läran och låter redan de allra yngsta lära sig genom att leka och experimentera med färg och form i ett tredimensionellt format.

Oskar Laurin, född 1988, är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Han är konstnär och formgivare och har bland annat skapat formen för den prisbelönta boken av Salad Hilowle Halima om de sina (2022).

Fler nyheter