Föreställande konst som aktiverar minne

Konstnärsduon Anna Zacharoff och George Rippon har skapat en konstnärlig gestaltning i det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. Konstverket, som består av flera delar, kretsar kring igenkännbara, vardagliga motiv och utöver den estetiska kvaliteten förmedlar känslan av lugn och trygghet. Gestaltningen samspelar med platsens funktion och arkitektur.

Micasa Fastigheter AB har byggt ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Ledord för boendet är trygghet, tillhörighet, tydlighet och trivsel. Anna Zacharoff och George Rippon har skapat en konstnärlig gestaltning på väggarna utanför boendets lägenheter och på balkongräcket i gångstråken utanför.

Inomhus består gestaltningen av 40 väggskulpturer, gjutna i aluminium. Tre karaktäristiska silhuetter, hämtade ur vardagen, återkommer: ett knäckebröd, en vikt skjorta och en hängande fisk. Skulpturerna är målade med olika motiv, mönster och färger och har fått unika uttryck. De specifika strukturerna gör att verken även har en reliefliknande effekt. De får vidröras och därmed även avläsas taktilt. Verken, kombinerade i varierande konstellationer, hänger avsiktligt utspridda för att på detta sätt uppmuntra till rörelse i lokalerna.

Bronsskulpturerna för balkongen är ready-mades som klarar utomhusväder. Konstnärerna har använt sig av trädgårdsskulpturer föreställande små djur, som de har satt upp på räcket.

De tydliga och igenkännbara formerna i gestaltningen har tagits fram med särskild hänsyn till de boende. Syftet är att aktivera procedurminnet (det äldsta och mest basala långtidsminnessystemet) och andra kognitiva processer.

Anna Zacharoff, född 1987, är utbildad vid Städelschule i Frankfurt och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har bland annat ställt ut på Neue Alte Brücke i Frankfurt, Gallery Vilma Gold i London och Kunstverein Wiesbaden.

George Rippon, född 1983, arbetar bland annat med skulptur och installation. Han har haft en rad separatutställningar i USA, Belgien och framför allt i Tyskland. 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer