Husby kulturstråk med ny konst och konstfestival

Grönare Stockholm heter Stockholms stads stora satsning på stadens parker och natur-områden. Kulturstråket mellan Husby Centrum och Husby gård har utvecklats som en del i detta projekt. I den natursköna trakten på tröskeln till Igelbäckens naturreservat och det vidsträckta Järvafältet har Pia Sandström skapat en konstnärlig gestaltning som består av skulpturala bänkar och ett ljudverk. I samband med invigningen startar en lokalt förankrad konstfestival.

Upprustningen av stråket och dess gångvägar har inneburit en satsning både på biologisk mångfald och på en ytterligare förstärkning av kulturupplevelser i området. Husby kulturstråk sträcker sig från centrum förbi en skolgård, genom en skog och vidare mot öppnare gläntor. Upptrampade stigar korsar anlagda gångbanor ner mot Husby gårds äldre bebyggelse.

Pia Sandströms konst handlar om möten mellan människor och natur, platser och deras historia, tidens gång och det förflutnas röster. Även i detta projekt har hon arbetat med verkliga och imaginära möten och utgått från omgivningens speciella karaktär. För Husby kulturstråk har hon skapat skulpturala bänkar som både skiljer sig från och är en del av landskapet. Stora naturstenar, samlade från olika platser i staden, har bundits ihop av vågigt slingrande stålrör som bildar ytor att sitta på. Delarna i konstsmide påminner i sin form om ett komplext rotsystem och om handskriftens vinglande linje. Här finns en poetisk hänvisning till kommunikation i vid bemärkelse.

Skulpturbänkarna är bruksföremål med en praktisk funktion. Men de är samtidigt unika konstverk att betrakta och uppleva estetiskt. Några av dem har placerats i tallskogen intill en naturlig stig. De höga träden, naturens egna magnifika pelare, skapar en luftig skogssal. Bänkarna följer naturen och omsluter varandra. Det är en plats där du blickar uppåt och utåt.

Den något upphöjda platsen med en gammal ek inbjuder till kontemplation. Här är bänkarna placerade i en glänta invid trädet. Man sitter under ekens vindlande grenverk. Besökarna får sitta mitt emot varandra, inkluderade i en gemenskap. ”Ekens krona ger skugga på sommaren och på vintern friläggs grenverket som påminner om den mänskliga hjärnans vindlande gångar”, förklarar konstnären.

Under eken kan man via en app i sin mobiltelefon lyssna på Pia Sandströms ljudkonstverk, som baseras på fältinspelningar, samtal, citat och historiska fakta. Startpunkten var en workshop med Ilham, Farida, Ismaha och Nada som har egen podd. Kvinnorna, uppvuxna i Husby, blev en referensgrupp. Många av deras barndomsminnen är knutna till området.

Personliga berättelser och reflektioner över platsens historia blev grunden till ett konstverk som anknyter till traditionen av muntligt berättande och kvinnohistoria. Kompletterat med andra ljudeffekter (fågelkvitter, djurläten, fingerknäpp) väver konstverket samman skärvor av historier, intryck och händelser. Ljuden skapar ett imaginärt rum som var och en får träda in utifrån sina egna förutsättningar. Som i en tidskapsel samlas platsens röster och skapar tillsammans med bänkarna Systrarnas plats (under Ekens grenar).

Pia Sandström, född 1969, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, Bildkonstakademin i Helsingfors och Konstakademien i Trondheim. Hon har medverkat i en rad utställningar, bland annat på Moderna Museet och Bonniers konsthall i Stockholm, Kiasma i Helsingfors, Artes i Porto, Venedigbiennalen för arkitektur 2014 och Göteborgsbiennalen 2019 och 2021. Sandström har även undervisat i konst och textilhantverk på konsthögskolor. Hon har skapat offentliga gestaltningar, både tillfälliga och permanenta, bland annat på Stora alvaret på Öland, Stora Sätra skola i Gävle och Linnéuniversitetet i Kalmar.

I samband med invigningen av det omgestaltade stråket och Pia Sandströms konstverk anordnar Husby gård en konstfestival. Fjorton konstnärer från Husby Konst & Hantverksförening ställer ut på och invid tolv nya konstpodier längs kulturstråket. Bland de konstnärliga uttrycken finns tovade ullstenar, kaffefilterklänning, keramik och skulpturer. I Husby konsthall visas en utställning av konstnären Shakir Attiyah.

Konstfestivalen äger rum den 2 oktober mellan kl. 13.00 och 16.00 och förhoppningen är att det ska vara startskottet för ett årligen återkommande evenemang.

Konstprojektledare: Paola Zamora 

Invigning:
Plats: Husby Konst & Hantverksförening, Husby gård, Husbystigen 8, Kista
Tid: 2 oktober 2021, kl. 13.00

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo inviger Husby kulturstråk. Stockholm konsts chef Stefan Hagdahl inviger den konstnärliga gestaltningen. Konstnären Pia Sandström berättar om sitt verk. Konstprojektledaren Paola Zamora, representanter från stadsdelen och från Husby Konst & Hantverksförening är på plats. 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer