Konst med fantasieggande fauna och flora i Eiraskolan

Ett landskap under vattenytan, med fantasieggande fauna och flora, är ett tema för Anna Zacharoffs konstnärliga gestaltning Trygga räkan i den nyrenoverade Eiraskolans matsal. Tre oljemålningar har överförts till glas och gestaltar tång, sjögräs och kräftdjur. Vetenskap och konst möts.

 

Eiraskolan uppfördes 1958 efter ritningar av Paul Hedqvist, vars funktionalistiska arkitektur har lämnat en stark prägel på Stockholms stadsbild. De låga skolbyggnaderna grupperas kring en skolgård. Skolans namn anspelar på att det tidigare låg ett sjukhus här. I den nordiska mytologin var Eira läkekonstens gudinna.

I samband med skolans renovering har det skapats utrymme för en ny konstnärlig gestaltning på väggen i matsalen. Anna Zacharoffs verk består av tre stora målningar som i skala 1:1 har överförts till glas och visas som en tematiskt sammanhängande triptyk i stående format.

Målningarna föreställer ett landskap under vattenytan, med ätbara djur och växter som förekommer i svenska kustvatten. Med känsligt handlag avbildar Zacharoff tång, sjögräs och kräftdjur som kallas för långhalsar och gåsfötter. Motiven, förvisso hämtade ur verkligheten, har dock finurliga former och påminner stundom om sagoberättelser och sätter betraktarens fantasi i rörelse.

Det figurativa bildspråket följs av vissa abstrakta inslag. Helhetsintrycket är både sakligt och lekfullt, som om verken förenade den vetenskapliga skolplanschens undervisande intention med fabelns underhållande charm.Gestaltningens balanserade komposition med djupperspektiv och dess uttrycksfulla palett mot en sober bakgrund är förankrade i skolans arkitektur och färgskala och avsedda att tillföra lugn i den intensiva skolmiljön.

Anna Zacharoff, född 1987, är utbildad vid Städelschule i Frankfurt och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar främst med måleri, text och skulptur. Under de senaste åren har havstemat, med växter och djur som lever under vattenytan, varit viktigt i hennes måleri. Motiven framträder tydligt mot dukens gräng som Zacharoff låter skina igenom i målningarnas avskalade bakgrunder. Zacharoff har bland annat ställt ut på Neue Alte Brücke i Frankfurt, Gallery Vilma Gold i London och Kunstverein Wiesbaden.

Konstprojektledare: Susann Brännström 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer