Ny textilkonst i 100-årsfirande Stadshuset

En av Stockholms vackraste byggnader – Stadshuset – fyller 100 år. Ragnar Östbergs arkitektoniska mästerverk skapades tillsammans med samtidens främsta konstnärer och hantverkare. Stockholm konst firar jubilaren med två nya konstnärliga gestaltningar. En av dem är ett monumentalt textilt verk av Studio Supersju.

Stadshuset är allas byggnad. Dess silhuett har definierat vyn över Stockholm i 100 år. De som gifter sig i Stadshuset och de som tilldelats Nobelpriset börjar på sätt och vis en ny era i sina liv just här. Men även andra besökare berörs ofta av den högtidliga stämning som råder i de magnifika rummen.

För denna speciella interiör har Studio Supersju skapat en storskalig väv (470 x 210 cm) i samklang med arkitekturen och övriga konstverk som finns i byggnaden sedan tidigare. Det textila verket mjukar upp den putsade väggen och förmedlar en varm, rogivande känsla. Väven får också ett vackert släpljus från Mälarens glittrande vatten.

I färgpaletten återkommer guld och blått, inte minst som en estetisk koppling till Gyllene salen, Blå hallen och till de historiska bildvävarna i Ovalen. I väven skimrar himlens toner, nattens ljus, solens värme och den tegelröda tonen som starkt förknippas med Stadshuset.

Motivet är ett abstrakt landskap som lockar betraktarens blick och fantasi. Naturen är en viktig inspirationskälla här, men konstverket handlar mer om en emotionell upplevelse och själsliga bilder än om en avbild av en yttre verklighet. Här finns en tidlös hälsning till det förflutna och en vision som inger hopp om framtiden.

Studio Supersju beskriver sin arbetsprocess som ett stafettliknande förlopp, där medlemmarnas individuella kunskaper inom konst, formgivning och hantverk sammanflätas i det slutgiltiga verket. Väven är utförd i en speciellt framtagen variant av tekniken Moorman, som utvecklades av Theo Moorman (1907–1990).

Tekniken är uttrycksfull och rik på textur. Formen är fast och hållbar och upplevs samtidigt som mjuk och målerisk. De garner som används i verket är i största möjliga mån producerade i Sverige eller köpta i andra hand. För att få fram de rätta kulörerna och ett nyanserat uttryck har allt garn färgats av konstnärerna själva.

Studio Supersjubildades 2016. Gruppen består av sex vävare: Siri Petterson, Ia Centerhall, Miriam Parkman, Vega Määttä Siltberg, Mirjam Hemström Farsi och Ariana Funk. Studio Supersju för den uråldriga vävtraditionen in i vår samtid. Gruppen arbetar på ett hållbart sätt utifrån gamla hantverkstraditioner som får ett nytt, modernt uttryck. 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer