Stockholm konst för WALLSTREET 2022

Wall Street Stockholm 2022 är ett regionalt konstevenemang inriktat på offentlig konst. Syftet är att berika våra gemensamma ytor med ny konst som berör, väcker tankar och skapar känslor. Stockholm konst bidrar med ett antal nya konstverk och konsthändelser på olika platser runtom i staden.

Plats: Olika platser runtom i staden
Tid: 4 juni–31 augusti 2022

Invigningar
Den 4 juni klockan 12:00 satellitinvigningar av konstverken med konstnärer, konstprojektledare och representanter från Stockholm konst.

Den 8 juni klockan 17:00 vernissage i Slakthusområdet, Rökerigatan 21, med performance av Anastasia Ax kl. 18:30.

Den 14 juni klockan 10.00 invigning av Karoline H. Larsens installation Collective Strings på Stadsmuseets innergård. Med konstnären och kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo. 18 juni klockan 13:00 och 15:00 uppförs dansverket Beröring.

Från och med den 4 juni bjuder vi på en rad spännande konstupplevelser runtom i staden under hela sommaren. Ett tjugotal konstnärer medverkar med sina gestaltningar i olika estetiska uttryck.

Förutom installationer och bildkonst i dess olika former presenteras även ljudverk och performance. På Stadsmuseets innergård bjuder vi in till ett kollektivt konstskapande. Dessutom skapas ett skulpturstråk från Skanstull till och med Hammarby Sjöstad.

Ny konst kan även upplevas i Slakthusområdet på Rökerigatan 21, som med sin hundraåriga historia och sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader håller på att omvandlas från ett industriområde till en ny stadsdel.

Konstprojektledare och curatorer
Paola Zamora, Torbjörn Johansson, Marie Holmgren, Ola Nilsson och Päivi Ernkvist.

Läs mer om WALLSTREET Stockholm 2022
Instagram: wallstreetstockholm
Web: wallstreetstockholm.se
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer