Arboretum

Konstnär Uhlinder, Stefan
År 2014
Plats Västerort
Teknik/Material Tryck
Beställare Micasa
Konstprojektledare Monika Nyström
Koordinater lat: 59.3566663 long: 17.8903604

Tunet i Råcksta skulle byggas om från servicehus (Nyréns Arkitektkontor 1983) till trygghetsboende (Stadion arkitek­ter). Två konstnärer fick uppdraget att göra den konstnärliga gestaltningen. Stefan Uhlinder (f. 1953) tillskrevs uppgiften att gestalta korridorsluten i bostadshusen, hela elva stycken.

Konstnären, målare i grunden, arbetar här med tre hand­tryckta och tre digitalt tryckta mönster på textil, vilken monte­rats som väggtäckande fonder i korridorssluten. Tre av mönst­ren är framtagna särskilt för Tunet. De övriga tre är för Tunet unika bearbetningar av mönster konstnären arbetat med förut.

Precis som Astrid Göransson (se här) inspirerades Stefan Uhlinder till sitt motivval av möten och samtal med de äldre, många passionerat intresserade av Råckstas historia där bland andra ”Snuskungen”, Knut Ljunglöf (1833–1920) som blev förmögen på Ettans snus, satt djupa spår. Hos de boende fanns också ett brinnande intresse för Tunets omgivande växt­lighet. Ett intresse som i högsta grad delades av konstnären som var i färd med att bygga upp en egen trädsamling – ett arboretum. För Tunet skapades följdriktigt mönstret Arbotunet, med japansk katsura, magnolia, balsampoppel och andra träd i Tunets omgivning. En okänd art, Wernas träd, gav upphov till det andra Tunet­unika mönstret. Då konstnä­ren och Werna drack kaffe berättade hon om en planta som oanmäld kommit upp i hennes balkonglåda. Den mycket trädkunnige konstnären var säker på att han skulle lyckas art­bestämma plantan men gick bet. Både han och Werna blev uppspelta över mysteriet vars bladformer nu har förevigats.

I centrum för det tredje Tunet­unika mönstret står, själv­klart, Knut. Med högerhanden på hjärtat står han stadigt, omgiven av snustunnor och tobaksplantor. Också genom konst lever berättelser vidare.