A, B, se

Konstnär Nilsson, Hanna, Østerhus, Sofia
År 2016
Plats Västerort
Teknik/Material Silikon, Bladguld, MDF, Sandsten, Diabas, Marmor
Beställare Sisab
Konstprojektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.3889316 long: 17.9214309

Konstnärerna Hanna Nilsson och Sofia Østerhus i Byggstudio vill inspirera förskolebarnen att intressera sig för bokstäver och skriftspråk. A, B, se är en vägg av stenskärvor med graverade tecken och flyttbara tredimensionella bokstäver.

Med ett snabbt växande antal barn i Stockholm måste de närmaste åren ett 40-tal nya förskolor byggas. För att hinna med har SISAB med pedagoghjälp utarbetat konceptet ”Framtidens förskola”. Man utgår från en mallförskola och kan då halvera tiden från idé till första spadtag. Mallen finns i tre storlekar; fasad och utemiljö anpassas alltid efter den enskilda förskolan och dess omgivningar. 

Parallellt arbetar Stockholm konst med ”prototypkonst”, där en grundidé till konstnärlig gestaltning kan utformas i flera versioner. Byggstudio (Hanna Nilsson, f. 1979 och Sofia Østerhus, f. 1979) fick uppdraget för interiörerna och skapade 2015 A, B, se för Blomsterkungens förskola i Hässelby, för vilken de hösten 2016 vann guld i Svenska Tecknares bild- och formtävling Kolla.

A, B, se är en interaktiv väggutsmyckning med tecken och flyttbara bokstäver i olika material och från olika kulturer och tidsepoker. På Bergsgården är det stora skärvor av sten som sitter på väggen. Bokstäverna kan lyftas ut och passas in igen som ett stort rumsligt pussel.

Utformningen är inspirerad av klassiska tempelväggar med huggna alfabet och konstnärerna har försökt täcka in språk från hela världen. Många av språken är sådana som inte används längre, som kilskrift, egyptiska hieroglyfer eller runskrift. Men på väggen finns också levande