A, B, se

Konstnär Nilsson, Hanna, Østerhus, Sofia
År 2015
Plats Västerort
Teknik/Material Trä, Sten, Plast, Bladguld, Skinn
Beställare Sisab
Konstprojektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.3844278 long: 17.7995083

Stockholm växer – och inte bara genom att människor från världens alla hörn yttar till stan. Idag föds nya stockholmare i så rask takt att SISAB, det bolag som ansvarar för nybyggnad av skolor och förskolor i Stockholm, har fullt sjå att hinna med.

För att korta byggtiden har en konceptförskola – Framtidens förskola – tagits fram. Oavsett om den byggs för fem, sex eller åtta avdelningar är grundutförandet detsamma (planarkitekt: Owe Lindh). Viss möjlighet finns att påverka utsidan, så att förskolorna kan se olika ut. Och personalen kan påverka färger och andra detaljer i byggnadens inre.

För att inte konsten skulle försvinna i prototypprocessen tog Stockholm konst på eget initiativ fram konstverk som kan varieras så att konsten blir unik där den tillkommer: Ett interaktivt, flyttbart verk, ett utomhusverk (se sid. 54) och ett verk för inomhusmiljön.

Byggstudio (Hanna Nilsson, f. 1979 och Sofia Østerhus, f. 1979) fick uppdraget att arbeta inomhus.

Resultatet blev en magisk värld av språk och tecken från olika kulturer och tidsepoker. Några, som runor och egyptiska hieroglyfer, används inte längre. Andra är högst levande, som arabiska, kyrilliska och kinesiska. Alfabeten är både graverade och tredimensionella – bokstäverna kan tas loss, yttas runt och läggas som ett stort pussel. Några av bokstäverna är så stora, och så sköna att hålla i, att de också kan betraktas som skulptur.

Konstnärerna inspirerades i arbetet av årtusenden gamla tempelväggar med huggna alfabet och har kompletterat verket med en trycksak till barnen, som förklarar vad tecknen betyder och var de kommer från. Titeln A, B, se berättar att människan för att kommunicera alltid använt både bokstäver och symboler, och att vi avkodar språk vi själva inte känner till genom att avläsa dem som bild.