Där våra vägar möts…

Konstnär Elever i årskurs sju vid Vasa Real, Hussain, Saadia, Elever i årskurs sju vid Rinkebyskolan
År 2013
Plats Vasastan
Beställare Stockholm konst, Trafikverket
Konstprojektledare Lena From
Koordinater lat: 59.3428831 long: 18.0491585

Våren 2013 såg boende och passerande vid Odenplan ett drygt 20 meter långt och 2,40 meter högt konstverk bli till på byggplanket vid Citybanans arbetsplats. Med tydliga konturlinjer och mustiga färger skildras byggnader längs vägar som förgrenar sig, korsas och möts.

Konstnärer är sjundeklassare i Rinkebyskolan, Rinkeby, och Vasa Real, Vasastan, som under några intensiva timmar varje vecka under våren träffats och skapat konst på temat kartor och möten. Elevernas bilder har sedan legat till grund för den bildkomposition som tagit plats på byggplanket, och som eleverna själva har målat.

Visuellt kan resultatet liknas vid ett urbant nätverkssamhälle i energifältet mellan två stora händer; ett lån från konsthistorien där Michelangelo sent på 1400-talet lät dem representera skapelsen (i Sixtinska kapellet i Rom). Här är det elevernas liv och vardag som tar form mitt ibland oss. En rörlig värld, fylld av vägval och möjliga framtider.

Muralmålningen är den andra på Odenplan som utförts med Förorten i Centrum (FiC) som konstnärlig ledare, och i nära samarbete mellan Stockholm konst och Trafikverket, projekt Citybanan.

Stockholm konsts största drivkraft har hela tiden varit att ge unga inblick i vad ett professionellt konstnärligt arbete kan innebära och – självklart – möjlighet att synas med sin kreativitet i stadens offentliga rum. Trafikverket vill göra barn och unga delaktiga i arbetet med Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel som ska stå klar 2017 och har station vid Odenplan. FiC:s drivkraft är samtidigt dess metod: att genom kollektiv muralkonst skapa plattformar för dialog och samverkan mellan människor som kanske aldrig annars skulle träffas.

Konstverket, och elevernas självvalda titel för sitt verk, talar för att metoden fungerar.

Varaktighet: Verket tas ned när byggplanket tas ned