Fence

Konstnär Partos, Christian
År 2017
Plats Södermalm
Teknik/Material Stål
Beställare Micasa
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.3153749 long: 18.036853

Hornstulls servicehus från 1984 upptar ett helt kvarter på Södermalm och har byggts om för att rymma ytterligare vård- och omsorgsboende. Två konstnärer och två platser valdes ut för att gestaltningarna skulle kunna komplettera varandra och erbjuda en stimulerande och varierad miljö.

Utomhus gällde uppdraget det stängsel som skärmar av innergården. Gården är en central plats och avgränsningen fungerar både som stopp för obehöriga och som hjälp för dementa att inte irra bort sig. Men önskemålet var en avskärmning som var mer lik en trygg famn och dessutom kunde vara en identitetsmarkör. Christian Partos (f. 1958), som ofta med enkla medel och humor fångar och överraskar betraktaren, har med Fence gjort ett mjukt böljande staket där de övre horisontella linjerna böjs och de vertikala stängerna nedtill följer en kurva. Konstnären liknar det vid lakan på tork i sommarvinden, men låter färgen bli ett utropstecken: det rostfria stålet lackeras rött.