Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Här kommer Kalle blåmes!; Kapla-bo; Stubbe

KonstnärRobertsson, Jakob
År2014
PlatsSöderort
Teknik/MaterialMetall, Trä
KonstprojektledarePäivi Ernkvist
Koordinaterlat: 59.2919683 long: 17.9403239

Det kommunala bolaget SISAB, ansvarig byggherre för alla
kommunala skolor och förskolor i Stockholm, förverkligade
under 2014 sin första konceptförskola i syfte att få ned grund­kostnaderna vid nybyggnad (se vidare Tabulatorn). Inom
Skärholmens stadsdelsförvaltning togs innan dess några steg
på vägen genom bygget av fyra nya förskolor, som alla fick
samma grundform i plan men som lokalt anpassades för res­pektive tomt (planarkitekt Owe Lindh, yttre gestaltning och
färgsättning HMXV genom Erik Lantz).

Bygget var så pass kostnadseffektivt att Stockholm konst
för att få ekonomi i konstprojekten föreslog att två skolor
skulle uppdras åt en konstnär. Då skulle budgeten bli större
och konstnären förhoppningsvis utifrån ett tema med variationer, en upprepningens estetik, kunna ta fram ett för varje
förskola unikt och platsspecifikt förslag.

Jakob Robertsson (f. 1971) fick det konstnärliga gestalt­ningsuppdraget för förskolorna Frimurarvägen, Bredäng, och
Stångholmsbacken. Båda försko­lorna har två entréer och är dimensionerade för fem avdel­ningar, totalt 90 barn var.

Konstnären, keramiker i botten, ville inte ha ett avstånd
mellan barnens lek och konsten. Han observerade barnen och
utgick från ett material de ofta själva gillar bäst: De så kallade
kaplastavar som förskolebarn i Sverige leker med dagligdags.
Stavarna är tunna, lätta och tillverkade i trä. Nu återfinns de
som specialinfärgade skulpturer respektive väggreliefer
i entréerna där barnen kan bygga vidare på – och bygga ut
– konsten med egna skapelser. Omgivningen förs in i huset
och inte bara som natur. I en av entréerna balanserar hus från
området på ett bilvägsmönstrat stativ, i väggrelief.

Robertsson, Jakob, 2014, Söderort, Metall, Trä, Päivi Ernkvist