Här kommer Kalle blåmes!; Kapla-bo; Stubbe

Konstnär Robertsson, Jakob
År 2014
Plats Söderort
Teknik/Material Trä, Metall
Beställare Sisab
Konstprojektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.2920364 long: 17.9404639

Det kommunala bolaget SISAB, ansvarig byggherre för alla kommunala skolor och förskolor i Stockholm, förverkligade under 2014 sin första konceptförskola i syfte att få ned grund­kostnaderna vid nybyggnad (se vidare Tabulatorn). Inom Skärholmens stadsdelsförvaltning togs innan dess några steg på vägen genom bygget av fyra nya förskolor, som alla fick samma grundform i plan men som lokalt anpassades för res­pektive tomt (planarkitekt Owe Lindh, yttre gestaltning och färgsättning HMXV genom Erik Lantz).

Bygget var så pass kostnadseffektivt att Stockholm konst för att få ekonomi i konstprojekten föreslog att två skolor skulle uppdras åt en konstnär. Då skulle budgeten bli större och konstnären förhoppningsvis utifrån ett tema med variationer, en upprepningens estetik, kunna ta fram ett för varje förskola unikt och platsspecifikt förslag.

Jakob Robertsson (f. 1971) fick det konstnärliga gestalt­ningsuppdraget för förskolorna Frimurarvägen, Bredäng, och Stångholmsbacken. Båda försko­lorna har två entréer och är dimensionerade för fem avdel­ningar, totalt 90 barn var.

Konstnären, keramiker i botten, ville inte ha ett avstånd mellan barnens lek och konsten. Han observerade barnen och utgick från ett material de ofta själva gillar bäst: De så kallade kaplastavar som förskolebarn i Sverige leker med dagligdags. Stavarna är tunna, lätta och tillverkade i trä. Nu återfinns de som specialinfärgade skulpturer respektive väggreliefer i entréerna där barnen kan bygga vidare på – och bygga ut – konsten med egna skapelser. Omgivningen förs in i huset och inte bara som natur. I en av entréerna balanserar hus från området på ett bilvägsmönstrat stativ, i väggrelief.