Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Förskolan Kastanjen, Södermalm

KonstnärMontti Colque Valeria
År2021
PlatsSödermalm
Teknik/MaterialTryck
KonstprojektledarePaola Zamora
Koordinaterlat: 59.3141306 long: 18.0598344

Förskolan Kastanjen angränsar till parken Bergsgruvan på Södermalm. Det var också natur och grön hållbarhet som var utgångspunkten för Valeria Montti Colques konstnärliga gestaltning HästKastanjen.

Skapandeprocessen startade med workshoppar för barn som fick arbeta med enkla skulpturer, teckningar och collage. Vissa av barnens alster blev sedan infogade i verket.

Valeria Montti Colque skapade originalbilderna i akvarell och tog även fram objekt i lera. Dessa element fotograferades, bearbetades digitalt och fogades samman till ett färgstarkt och händelserikt bildcollage. Bilderna trycktes slutligen på ljudabsorbenter, placerade på fem platser i förskolans interiör.

Huvudmotivet är ett kastanjeträd som växer ur en häst. I trädet finns en hel värld som vibrerar av liv och parallella händelser. Människor, djur och växter från olika världsdelar lever här sida vid sida i glädje och samförstånd.

Valeria Montti Colques formspråk är karaktäristiskt i sitt medryckande, figurativa uttryck som binder samman många olika stilar. Inspirerad av myter, religioner, film, teater, latinamerikansk folkkonst och populärkultur skapar hon vindlande, detaljrika kompositioner som ständigt kan upptäckas på nytt. Hennes bilder är symbolfyllda och metaforrika. I HästKastanjen förmedlas en drömbild av ett idealsamhälle där olikheterna förenar och skilda kulturer berikar varandra utan att hamna i konflikt.

Valeria Montti Colque, född 1978, r utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har medverkat i en rad utställningar och performanceföreställningar i Sverige och utomlands, bland andra på Världskulturmuseet i Göteborg, Kunsthal 3,14 i Bergen och Savvy Contemporary i Berlin.

Montti Colque Valeria, 2021, Södermalm, Tryck, Paola Zamora