Lådan 1; Lådan 2

Konstnär Den Pedagogiska Designbyrån
År 2014
Teknik/Material Plexiglas
Beställare Sisab
Konstprojektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.2742348 long: 17.8862212

Personalen ville ha ett konstverk som förskolan Rosen­gårdens 85 barn skulle kunna lära sig något av. Den Pedagogiska Designbyrån (grundad 2010) nöjde sig inte med detta – de frågade barnen själva vad de ville ha.

Tillsammans med förskolans, understryker konstnärerna, helt fantastiska bildpedagoger grep sig Anna­-Karin Holtz (f. 1980), Frida Lindberg (f. 1985) och Hanna Andersson (f. 1986) verket an. Ett antal workshoppar arrangerades där barnen med hjälp av sand, plastbrickor, löv, färg och vatten med mera, fick skapa egna bilder. Centralt för Den Pedagogiska Designbyrån var att kunna visa upp dem inom ett ram­ verk som garanterade både spontanitet och lekfullhet. Centralt för samrådsgruppen som valde konstnärerna, var att ge barnen ett sådant ramverk av högsta konstnärliga kvalitet.

Tekniken var svår att rymma inom fastslagen budget, men tack vare extra tillskott från stadsdelen gick det till slut. I dag finns höj­ och sänkbara, 170x170 centimeter stora plexi­glaslådor med sarg, monterade i förskolans entréhall: En knutpunkt för hämtning och lämning, av­ och påklädning av barn. Tack vare lådorna fungerar hallen i mellanrummet som en konstnärlig verkstad för barnen, som i lådorna kan utforska sitt eget skapande och samtidigt förstå hur de genom sin kreativitet kan förändra rummet. Lådorna hissas mot taket med barnens landskap av sand, plastbrickor, löv, vatten och färg. Där har de försetts med äkta, scenografisk belysning som skapar ljus och skuggspel i rummet. En hel värld att upptäcka, olika varje gång.