Fountain

Konstnär Thierfelder, Magnus
Plats Södermalm
Koordinater lat: 59.3173988 long: 18.0634391

Konstnären Magnus Thierfelder (f. 1976) förvandlade en minimal vattenläcka på en Södermalmsgata till ett konstverk. När trafikborgarrådet Daniel Helldén i maj invigde Fountain innebar det starten för såväl Swedenborgsgatan som sommargågata som för Konstfrämjandets 70-årsjubileum.

Magnus Thierfelders motiv finns precis intill oss i vardagen, så nära att vi oftast inte lägger märke till dem. De förskjuts i skala till sinnrika skulpturer och installationer. Något ovälkommet i ett sammanhang blir välkommet i ett annat.

I gatan utanför Konstfrämjandets kontor på Swedenborgsgatan 1 finns en knappt märkbar läcka. Med titeln Fountain förändras innebörden och funktionen blir förväntad. Denna mycket lilla fontän väcker vår omtanke men också tanken på att den är en subtil subversiv kraft.