Luftrum

Konstnär Beckman, Marie
År 2014
Plats Söderort
Teknik/Material Betong, Keramik
Beställare Micasa
Konstprojektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.2847769 long: 18.0949202

Uppdraget började med frågan om en skulptur utomhus för de äldre att vila ögonen på. Keramikern Marie Beckman (f. 1960) svarade med ett helt uterum, bestående av sex skulp­turer, bord, soffor, växtlighet och en stenlagd uteplats. Också rullstolsburna ska självklart kunna ta sig till konsten.

En sådan expansion av ett uppdrag är omöjlig utan tidig samordning med hela byggprocessen. Detta var möjligt här. Därför kunde också utformning av plats och växtval ske i nära samverkan mellan konstnär och landskapsarkitekt (Johanna Posh Ahl, Cedervall Arkitekter).

Uterummet är nu som en avskild del av en större gård. Det ligger i skugga större delen av dagen, men är dygnet runt en viktig blickpunkt för Mariahemmets boende. Ett centralt mål för konstnären var därför att föra ljus till platsen. Samtidigt ville hon ingjuta ett oföränderligt lugn, och skapa en miljö där äldre som börjar tappa orienteringen kan finna trygghet och känna igen sig.

Mitt på stenläggningen står ett 150x150 centimeter stort, varmgrått bord. På bordet vilar tre blankvita, klyftformade betongskulpturer. De speglar sig i bordet, som månskäror, eller båtar i ett vindstilla hav. Bordet, framställt i terrazzoteknik, reflekterar himlens ljus dygnet runt.

Härifrån kan man välja att vända blicken mot den större gården, eller mot gårdsentrén med utskjutande burspråk i glas. I lä av burspråket står tre höga cylindrar, ett slags trädstammar i högbränd, svart stengodslera. Klyftformen återkommer i stammarnas reliefytor som framhävs av belysning. Därmed blir de synliga, trygga pelarstöd också på kvällen för den som vistas i boendets entré­ och uppehållsrum.

Enprocentsanslaget genererades ur en ombyggnad av Enskededalens servicehus, uppfört 1979 med Carl­-Olov Deurell som ansvarig arkitekt. Mer om Mariahemmet, se här