Minnets mosaik

Konstnär Folkform
År 2014
Plats Söderort
Teknik/Material Textil
Beställare Micasa
Konstprojektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.2847769 long: 18.0949202

Omtanke, meningsfullhet, minne och kreativitet. Så lyder några av ledorden för Ersta Diakoni, fastighetsägaren Micasas första hyresgäster när en del av Enskededalens servicehus nu byggts om till Mariahemmet (nybyggnad 1979, arkitekt Carl­-Olov Deurell, ombyggnad 2014, Arkitektgruppen GKAK genom Britt Andersson).

Formgivningsduon Folkform, grundad 2005, fick uppdraget att konstnärligt gestalta byggnadens entré­ och uppehållsrum med tidstypiskt lågt till tak och många trånga fönsteröppningar. Var och en med tillhörande element mot kallras.

Kort sagt stod Chandra Ahlsell (f. 1973) och Anna Holmquist (f. 1978) inför utmaningen att av en splittrad röra skapa en sammanhållen helhet. Ett arbete som här kunde utföras i samråd med en för konstens behov lyhörd beställare, brukare och inredningsarkitekt (White genom Elise Juusela­-Norberg).

Den konstnärliga processen inleddes med en rad workshoppar tillsammans med verksamheten och dess äldre, och ett stort antal studiebesök på Erstaklippan som Ersta äldreomsorg skulle flytta från.

Erfarenheterna och miljön lämnade spår som nu fysiskt bokstavligen satt avtryck i Mariahemmets entré. På fondväggen sitter tryckta tapeter med mönster som går att härleda ur Bringsalens blyinfattade glas, uppmålade efter förlagor av systrarna inom diakonin. Framför tapetväggarna och fönstren hänger gardiner i organza, maskinbroderade på Handarbetets vänner. Det broderade linet blir som originalglasens blyinfattningar. En touche av bladguld, målad på plats, förhöjer effekten av glas. Helheten blir till en textil trollerikonst som förvandlar element och fönster till en skimrande mosaik av abstrakta mönster. Symboler för samhörighet.

Mer om Mariahemmet, se här.