Modern Maskaron

Konstnär Partos, Christian
År 2010
Plats Norrmalm
Teknik/Material Stål
Beställare Kulturförvaltningen genom Kulturhuset
Konstprojektledare Mårten Castenfors
Koordinater lat: 59.3323565 long: 18.0645449

När Christian Partos (f. 1958) fick uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning för Kulturhusets nya huvudentré valde han att göra en Modern Maskaron. Resultatet beskriver han bäst själv:

"En spegelblank kula skjuter ut ovanför entrén. Skylten nedanför, himlen ovanför och Sergels torgs ständigt skiftande vimmel och varierande belysningar speglas i den. Ibland växer kulans breda leende fram. Ett byggnadsornament för modernistisk arkitektur som samspelar med torgets totalmiljö. Ett konstverk som får betraktaren att undra: Vad ler den åt?"

En maskaron är med Nationalencyklopedins definition ett dekorativt element i form av ett stiliserat ansikte med förvridna drag. Som arkitekturdetalj har denna grinande figur sina rötter i antiken, men som ornament har den använts ofta även senare, i synnerhet under senrenässans och barock. Dock aldrig som här på Kulturhuset – den blankpolerade Smiley-stålkulan fångar med sina 70 centimeter i diameter in Sergels torgs hela brokiga liv och puls.

För Christian Partos innebar uppdraget att han för en stund återvände till en arbetsplats han en gång haft. Så var det också för arkitekten Per Ahrbom på Ahrbom & Partner, som ritat ombyggnaden och varit högst delaktig i valet av konstverkets placering. Per Ahrbom arbetade på Peter Celsings (1920–1944) arkitektkontor då denne vann tävlingen om att mitt i Stockholms hjärta få rita ett kulturhus som motvikt mot de kommersiella krafter som där växt fram. Nu sker åter, som då, entrén in i huset direkt från "plattan". Ett bibliotek med tillhörande scen och galleri för mindre utställningar har tagit plats i den forna Läsesalongens ursprungliga lokaler, med omedelbar närhet till kafé och restaurang. Byggnaden räknas sedan invigningen 1974 som en av Sveriges största arkitekturklenoder.