Nybohovsbacken, Liljeholmen

Konstnär Katarina Löfström
År 2020
Plats Liljeholmen
Beställare Sisab
Konstprojektledare Ann Magnusson
Koordinater lat: 59.3093874 long: 18.0183141

Ett nytt konstverk slingrar sig längs Nybohovsbacken som en ljusstråle. Katarina Löfström har skapat Ledare som binder samman de olika nivåerna i det naturliga och arkitektoniska landskapet.

De övre och nedre delarna av Nybohovsbacken förbinds genom en trappa från den nya parken, Nybohovsterrassen, ända ner till förskolan Hovet. Konstnären har förvandlat trappräcket till en monumental skulptur som fortsätter vidare i fristående former. Gestaltningen löper längs med trappan som leder till gångvägen utanför förskolan. Där fortsätter den som en över ­ liggare på staketen för att klättra in på innerväggen i förskolans förglasade och utifrån synliga trapphus.Verket förgrenas och försvinner slutligen upp i innertaket. Materialet är gullackerade stålrör.

Den intensiva färgen både leder och lockar till nya upptäckter. Motivet anspelar enligt konstnären på människornas rörelse som energi och ström. Verket påminner också om ett naturfenomen – ett blixtljus som sprider sig över området. I sitt storskaliga format och genom anknytningen till platsens topografi är Löfströms gestaltning en påminnelse om jordkonst (Land Art), när konstnärerna under 1960 -talet utnyttjade själva terrängen som en viktig förutsättning för sina verk.

Det industriella materialet förankrar i sin tur Ledare i storstadsmiljön. Subtil och kraftfull på samma gång är den ett landmärke för det nya bostadsområdet. Katarina L öfstr öm, född 1970, är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Hennes konst handlar ofta om att tänja p å percep ­ tionens gränser. 

2019 tilldelades hon Filmformpriset för sina betydande insatser inom videokonsten. Hon är representerad på Moderna Museet i Stockholm, Neuer Berliner Kunstverein, i Wanås skulpturpark, på biblioteket i Alexandria med flera.