Plats för omätbar tid

Konstnär Alvaro Campo
År 2022
Plats Kista
Teknik/Material Trä, Sten
Beställare Micasa
Konstprojektledare Torbjörn Johansson
Koordinater lat: 59.4024341 long: 17.9464824

I samband med ombyggnaden av servicehusen och seniorboenden i kvarteret Köpenhamn i Kista har Alvaro Campo skapat en konstnärlig gestaltning i flera samverkande delar. Efter workshoppar och samtal med boende i området valde han att utgå från begreppet tid och dess olika aspekter.

Som fenomen i naturen är tiden en mätbar fysikalisk storhet. Galilei åskådliggjorde den grafiskt som en rät linje, indelad i lika långa intervall. Newton använde detta för att definiera absolut tid som ”flyter av sig själv och av sin egen natur med likformig hastighet utan hänsyn till någonting yttre.” Tidens början och slut kan också ses ur ett kosmologiskt perspektiv. Trots att tiden är en grundläggande dimension i vår tillvaro är upplevelsen av den en av de mest gåtfulla formerna av mänsklig erfarenhet.

Alvaro Campos konst kretsar ofta kring människans perception och flytande verklighetsgränser. På en nyrenoverad fasad har Campo skapat en storskalig bild som representerar förhållandet mellan omätbar och mätbar tid. Med LED-ljusslingor gestaltas konturen av en växande buske, som här står för en icke-mänsklig (okvantifierbar) tid. Cirkeln i mitten representerar i sin tur mänsklig (kvantifierbar) tid.

I andra delen av verket leder en stig till en äldre fontän av Bengt Erik Amundin (1915–2011). Här har Campo placerat en meditationsbänk monterad i en sten. Skylten intill upplyser: ”Här är en plats för dig att uppleva omätbar tid. Den tid som står utanför alla mänskliga konceptuella ramverk. Tid som den är i naturen. Tiden det tar för en växt att växa. Tiden en människa behöver för att känna trädens närvaro.” Konstverkets till synes enkla form förmedlar ett komplext innehåll. Uttrycket är både konkret och poetiskt och manar till eftertanke.

Alvaro Campo, född 1972, är utbildad vid International Centre of Photography i New York och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han ställer ut i Sverige och internationellt och har även skapat offentliga gestaltningar.